Fűtéskorszerűsítés, pályázatírás

Napjaink beruházásainak jelentős része valamilyen Európai Unió, vagy a Magyar Állam által kiírt pályázat támogatásával valósul meg.

Ilyenek voltak korábban az „Új Magyarországért” majd az „Új Széchenyi Terv” keretein belül kiadott, illetve folyamatosan kiadásra kerülő pályázatok, melyekből az épületek energetikájával, fűtéskorszerűsítéssel és megújuló energiaforrásokkal összefüggő pályázatok azok, melyekben társaságunk segítséget tud nyújtani a pályázóknak.
Ilyenek voltak a NEP (Nemzeti Energia takarékossági Programok), a különböző KEOP, KMOP tenderek, az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Programjai.

A pályázatokat egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), másrészt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) írta ki. Az uniós fejlesztési programok végrehajtása a szaktárcákhoz került, míg a források felhasználását a Miniszterelnökség koordinálja.

Munkatársaink az elmúlt évek során komoly tapasztalatokat szereztek, és jól segítették a pályázókat abban, hogy pályázataik nyerjenek, akár a vissza nem térítendő támogatást biztosító, akár kedvezményes hitel és kamattámogatású pályázatokon vegyenek is részt.
Nagyon fontos ezeknek a pályázatoknak a megfelelő műszaki előkészítése, az elvárt indikátorok teljesíthetőségének ismerete, egyáltalán annak tisztázása a pályázóval, hogy céljai eléréséhez vehető-e igénybe pályázati támogatás, vagy sem.

A pályázati feltételeknek való megfelelés, és a pályázatírás részletes ismertetése után az ügyféllel közösen döntjük el, hogy kéri-e pályázatának megírását, vagy megírja azt a saját maga körein belül, segítségünk igénybevételével.

Vannak nagy és bonyolult pályázatok, amikor kapcsolataink segítségével külső „szak pályázatíró” segítségét ajánljuk ügyfelünknek, s részt veszünk szerződésük előkészítésében.

Ez az együttgondolkodás az, amely miatt sikeresek vagyunk a pályázatok értékelésénél.

Mi nem írunk sikerességi rátát, mi sikeresen teljesítünk: az utóellenőrzéseken, a monitoring vizsgálatokon a rendszereink teljesítik a pályázó által bevállalt mutatókat, „SPF” értékeket és megtakarításokat.
A megjelenő pályázatokról időben értesítjük ügyfeleinket, annak érdekében, hogy a pályázatok megírása és időbeni beadása pontosan megvalósítható legyen.