Szivárgásvizsgálat

Szivárgásvizsgálat

Hőszivattyú szivárgásvizsgálat
A hűtő, klíma készülék rendszerének szivárgásvizsgálata azt ellenőrzi, hogy a zárt rendszerből tud-e hűtőközeg elszökni a kalorikus csőhálózaton vagy a berendezés más egységein keresztül. A szivárgásvizsgálatot az uniós rendeletek miatt tették kötelezővé 2010 január 1-től hazánkban is.

A berendezés-tulajdonos/üzemeltető egyik legfontosabb kötelezettségét az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.-5. cikke határozza meg, amely értelmében a legalább 5 tonna CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt flourtartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodnia kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról.

Az uniós joggal összhangban a 14/2015. Korm. rendelet 16-18. §-a és 21-22. §-a fogalmaz meg rendelkezéseket.

A klímagázok kapcsán szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb kritériumot az 517/2014/EU rendelet 10. cikke rögzíti, amely értelmében vállalkozás kizárólag megfelelő képesítés birtokában végezheti a 10. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket.
Ezzel összhangban a a 14/2015. Korm. rendelet (26-28. §) kimondja, hogy Magyarország területén klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet kizárólag képesített vállalkozás végezhet a tevékenységéhez megfelelő és érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ellenőrizheti helyszíni és távellenőrzéssel, hogy a tulajdonában álló berendezések szivárgásvizsgálata megtörtént-e. Az NKH Klímagáz Adatbázisába a nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében az NKH klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi, melynek mértékét a 14/2015. Korm. rendelet 23-25. §-ai és 1. melléklete rögzíti.

Szerviz szakszolgálatunk megfelel a 14/2015. Korm. rendelet által előírt feltételeknek, melynek megfelelően jogosultak vagyunk:

• Hűtőközeg vásárlására és kezelésére.
• Hűtő-, klíma- vagy hőszivattyú berendezés hűtőkörének szerelésére, javítására, hűtőköri beavatkozására.
• Kötelező szivárgásvizsgálat elvégzésére és eredményének joghatályos igazolására.

Profilunk:

- kereskedelmi / ipari klímarendszer szivárgásvizsgálata
- VRV, VRF változó hűtőközeg-áramú klímarendszer szivárgásvizsgálata
- folyadékhűtő szivárgásvizsgálata
- hőszivattyú szivárgásvizsgálata

Cégünk a szivárgásvizsgálati tevékenységet szerződés szerint vagy egyedi árajánlat alapján végzi.

Ajánlatadáshoz a következő adatokra van szükségünk:

- rendszer típusa, hűtőteljesítménye, hűtőkörök száma, üzemeltetés helye
- osztott rendszereknél az elpárologtató egységek száma és hűtőközeg-vezetékek hossza

Amennyiben a rendszerének időszakos karbantartását is cégünkkel kívánja elvégeztetni, jelentős kedvezmények érhetőek el mind a szivárgásvizsgálat, mind a karbantartás díjának tekintetében.